Friday, February 12, 2021

വെളിച്ചം കാണാതെ പോയ ഒരു തുണ്ടുകവിതയേക്കുറിച്ച്

 

തീക്ഷ്ണവിരസങ്ങൾ

മാംസബദ്ധാത്മീയങ്ങൾ

ചന്ദ്രികാദി ശകുന്തളമാർ 

ലീലസീതരാധമാർ

റാണിയും നളിനിയും

വാസവദത്തയും.

സ്വാർത്ഥങ്ങൾ

ഏകപക്ഷീയങ്ങൾ

പെരും നുണകൾ

സാദാ ഏഷണിപ്പേച്ചുകൾ.


ഓർമകളെ തടുത്തുകൂട്ടി

ഓരോ പ്രേമത്തിനോരോ തുണ്ടെന്നു

പാകം നോക്കിപ്പകുത്ത്

എഴുതിയ ആത്മകാവ്യമാണ്.

ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും 

അതത് മേൽവിലാസം 

പകർത്തെഴുതിപ്പൊതിഞ്ഞു 

തപ്പാലാപ്പീസ് 

പരതിയിറങ്ങവേ

തിരയടിക്കുന്നു കടൽ 

വീട്ടു ചുമരിൽ.


മുന്നിൽ

നങ്കൂരമിടുന്നൊരു ചരക്കുകപ്പൽ 

കരയിറങ്ങുന്നു  

മുണ്ടും മടക്കിക്കുത്തിയ

പ്രണയ മഹാകാവ്യങ്ങൾ.

Wednesday, February 10, 2021

പറപ്പ്

പണ്ടൊരു കൊയ്യക്കാരൻ

വന്നെടുക്കുവാനെന്നെ

മറന്നേ പൊയ്പോയവൻ.


വീണിടം കിടപ്പാണ്

കയ്യാലപ്പുറമാണ്

ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പാണ്‌


വിളഞ്ഞകാലം  

താങ്ങും ഇലക്കൈയ്യുകൾ

ചേർക്കും ഞെട്ടിന്റെ

വായ്പ്പും ,പൊട്ടിച്ചടർന്നു

ഭാരം സർവം മറന്നു മെല്ലെ

പറന്നുയരാൻ തോന്നീ

(മണ്ണിൽ വീഴുമെന്നോർത്തേയില്ല)


ഒരുനാളൊരാൾ 

വന്നു തൊട്ടതേയുള്ളൂ

ചിറകുണ്ടെന്നേ തോന്നീ

പറന്നുയരാനാഞ്ഞൂ

പതിച്ചതിരിൽ

കയ്യാലയിൽ .


ഉണങ്ങിച്ചുരുങ്ങെന്നു

വരയുണ്ടാകാം  പിന്നെ

പ്പെറുക്കാൻ വന്നില്ലാരും

 

കാറു കൂടുന്നു മേലേ

നനഞ്ഞ കാറ്റ് ,ലേശം

ഇരുണ്ടു വരുന്നുണ്ട്.

അകത്തെയീർപ്പം 

വലിഞ്ഞൂറുന്നു

മധുരങ്ങൾ.


പടരുന്നുണ്ട്

കുഞ്ഞു വേരുകൾ

കൂമ്പിപ്പൊങ്ങുന്നു 

തളിരില.

വന്നു വീണേടം പിളർ-

ന്നൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നുണ്ട്

മണ്ണിലേയ്ക്കുറപ്പിക്കാൻ

നൂറുകാൽ നീളുന്നുണ്ട്.


അതിരിന്നിരുപാടും

മരങ്ങൾ ,അടിക്കാട്

ഇടയിൽ പതുങ്ങുന്നോ

വിഷജന്തുക്കൾ,ഭയം.


ഒരു കൂമ്പിലത്തണ്ട്

വെറുമോരൊറ്റാം തടി

വായു ,ശൂന്യങ്ങൾ തുളച്ചേറെ-

യങ്ങുയരേയ്ക്ക്

പോകുന്നു

പറക്കുന്നു!


മുകളിൽ

തുറസ്സുകൾ

തെളിയും വെളിച്ചങ്ങൾ

ഇലപ്പീലികൾ മെല്ലെ 

നിവരുന്നുണ്ട്

അതേ!!!

പറക്കുന്നുണ്ട്.!

(മാതൃഭൂമിവാരിക ഏപ്രിൽ 2021 ) 

'ഗണ' തന്ത്രം @2021 *


ഇരുപത്താറിനു സമാരോഹിന്റെയന്ന് 

അവൾ ഏഴരവെളുപ്പിനുണർന്നു

കുളിച്ചു

അടുപ്പിൽ തീപൂട്ടി

മഞ്ഞു നനഞ്ഞ ചാണകവരളിപ്പുകയിൽ 

നീറാൻ തുടങ്ങിയ  കണ്ണു തുടച്ച്

പാത്രം മോറി .

ശ്വശുർദേവനും പതിദേവനും 

വെവ്വേറെ കടുപ്പത്തിൽ 

മധുരമിട്ടും ഇടാതെയും ചായ് ഉണ്ടാക്കി

'ടിവിയിൽ ആവാജ് കുറച്ചു കൂട്ടി വെച്ചാലെന്താ' എന്നു പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട്

നാശ്താ ഉണ്ടാക്കി.

"ദാൽ വെന്തുപോയീ ദീദി" 

എന്നലറുന്ന കുക്കറിനെ

'ചുപ് രഹോ സാലി' എന്നു ശാസിച്ചിരുത്തി

ലഞ്ചിനു

പതിവുള്ള ആലൂ സബ്ജിയും 

പിന്നെ ഒരു 

സ്‌പെസൽ ബിണ്ടിഫ്രൈയും  ഉണ്ടാക്കി

തൂത്ത് തുടച്ചു

തുണിയലക്കി

ഇടക്കിടെ ടി വി മുറിയിലേയ്ക്ക് എത്തി നോക്കി

ഒപ്പം ചുമരിലെ ക്ലോക്കിലേയ്ക്കും.


'അരേ ഭഗ് വാൻ നേരമാവുന്നല്ലോ'

ബാക്കി ബർത്തൻ കൂടി തിടുക്കത്തിൽ കഴുകി കമഴ്ത്തി വെച്ചു

വിയർത്ത നെറ്റിയിലേക്ക്

സാരിത്തുമ്പ് 

ഒന്നു കൂടി വലിച്ചിട്ടു.

ഓടിച്ചെന്നു വീണ്ടും

ക്ലോക്കിൽ നോക്കി

മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ

തറയിൽ അവർക്കുപിന്നിൽ

കുന്തുകാലിൽ.


 ഇരുന്നാലും

ഇരിപ്പുറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല

ഇന്നലെ  മാ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു

അവരെല്ലാരും  പോവുന്നുണ്ടെന്ന്.

അബ്ബായും ഭായിജാനും

പിന്നെ ഗാവിലെ മറ്റു അയൽക്കാരും ഒക്കെ

റാലിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും

എല്ലാവരും

എല്ലാവരും........


'ബേട്ടീ ഥോടാ ചായ് മിലേഗാ?'

ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് എണീക്കുമ്പോൾ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു

പിന്നെയും ഇരിപ്പുകണ്ടപ്പോൾ  

അദ്ദേഹം കളിയാക്കി

"അരെ പഗലീ ഇതിൽ  ഇനി എന്തു കാണാനുണ്ടെന്നാണ്?

ദിഖാനേ ലായക് സബ് കുച്ഛ് ദിഖാ ദിയാ ദിയാ നാ?

(കാണിക്കാൻ പറ്റിയാതൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ)

അബ് ഉഠ്

പോ പോയി പിതാജിക്കും 

എനിക്കും 

ഇന്ന് നിന്റെ വക ഒരു സ്‌പെസൽ ഘീർ ബാനാകേ ആ...

ജാ ജാ"


അടച്ച കാഴ്ചകൾക്ക് മുന്നിൽ

തിരക്കേതുമില്ലാതെ

മിഴിച്ചിരിക്കുന്നു
(01/26/21കര്ഷകസമര പശ്ചാത്തലം)

Saturday, January 9, 2021

പാലത്തിൽ

മാറിടം തുള,ച്ചാറിൻ  കയത്തിൽ

വേരു പാകി നീ ചോടുറപ്പിയ്ക്കെ

മണ്ണിൽ മണ്ണിന്റെ  പുണ്ണുണങ്ങുന്നു

വെള്ളമൊക്കെത്തലോടി മാറ്റുന്നു


വീതിയെ മുറിച്ചുന്മത്തവർഷം

കാലമെത്താപ്രളയങ്ങ,ളൊക്കെ

മാറിവന്നെത്തിയൊന്നായി നിന്നെ

നൂണു പോയി പുനർജനി നേടി


വേറെയാകൃതി വെവ്വേറെ വേഗം

വാഹനം നിന്നിലൂടെത്ര പാഞ്ഞു.

ആറഗാധമാവേശിച്ച,തിന്റെ

മാറിലേയ്ക്കെത്ര പേർ ചാഞ്ഞു ചെന്നു


പാലമേ  പ്രകാശിപ്പിച്ചു രണ്ടു

ജീവിതത്തിൻ അകന്ന കരയെ

വന്യതയെ വരൾച്ചയെ ഗ്രാമ

ധന്യതയെ  നഗരജാഡ്യത്തെ


പാലമേ!പാതി നിൻ വഴിയെത്തി

പാതയിൽ ഞാനുമിന്നു നിൽക്കുന്നു

ആഴമുണ്ടെന്നുമില്ലെന്നുമെന്നീ -

യാറൊഴുകുന്നു കീഴെ നിസ്സംഗം


പിൻവിളി നാഗരീകം ,നിറങ്ങൾ

ഗന്ധമൊക്കെച്ചുമക്കുന്ന വായു

വന്നിടം  ദൂരെയല്ല  ,നഗരം

നിന്നു നോക്കുന്നു കാണാം നിറങ്ങൾ


നിൻ വഴിയറ്റമെത്തുകയെന്നോ?

ചെല്ലുക  തിരിച്ചത്രയുമെന്നോ!

എത്തിയേടം വരിക്കുന്നു,മുന്നിൽ

മറ്റിടം. മങ്ങിമായുന്നു വെട്ടം


*

പാലമല്ല തുടരുന്നതിപ്പോൾ

കൂടെ നീങ്ങുന്നദൃശ്യമായെന്തോ

ആറു കീറിയോ നീന്തിയെത്തുന്നൂ

താങ്ങുമേതിനെത്തട്ടിമാറ്റുന്നു


ആ രവങ്ങൾ പതിഞ്ഞടങ്ങുന്നോ!

കാലവും മാഞ്ഞു മായമാകുന്നോ!

പാലമേയിനിപ്പോക്കട്ടെ നിന്നെ

ശൂന്യമെന്നു  തുടങ്ങട്ടെ എന്നെ!

Sunday, September 27, 2020

തെറിത്താരാവലി@വൈറൽ.കോം

 കുട്ടിത്തെറികളിൽ മുഴുത്തു നിന്നത്

'ചെറ്റ' യെന്ന്

പിന്നറിഞ്ഞു 

അതു പാവത്തുങ്ങളുടെ പെരയെന്ന്.

മുതിർന്നപ്പോൾ നായിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ പേരിൽ

അതു പുതുക്കപ്പെട്ടു.

പിന്നറിഞ്ഞു അതാപ്പാവങ്ങൾക്ക്

അവമാനമെന്ന്.

'തെണ്ടി' തെണ്ടിയും

'തെമ്മാടി' തെമ്മാടിയും

തെറിയെന്നെതിർത്തു.

വാത്സല്യത്തോടെ ഒരു 'അമ്മത്തെറി കോദണ്ഡരാമാ എന്നു സഭ്യപ്പെട്ടു

കള്ളത്തിരുമാലി എന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രണയപ്പെട്ടു 

തെറ്റിയെടുത്ത 

ഫോണിൽ 

മകന്റെ പേരിൽ കിട്ടി

മുഴുത്തൊരു ചങ്ങാതിത്തെറി 

പൂരത്തെറിക്കൊടുവിൽ

ആളുമാറി എന്നു 

കൂട്ടുകാരന്റെ പെണ്ണ് 

തെറിയേക്കാളും

തെറിപ്പെട്ട

ക്ഷമ ചോദിച്ചു.


വാക്കൊക്കെത്തെറിയാകുന്ന

തെറിച്ചകാലത്തിന്റെ

മധുരത്തെറികൾ 

ഗവേഷിക്കുകയാണിപ്പോൾ.


തരക്കേടില്ലാത്തൊരു

ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്

ഒരു താരാവലിയാണ് ഉന്നം 

ഒരു വൈറൽ ഒന്ന്‌.

Friday, September 25, 2020

ജ്വരം


മർമ്മരം,  മുഴക്കങ്ങൾ .
തെളിഞ്ഞും മാഞ്ഞും പെയ്യും   
തിരിയാ  മൂളക്കങ്ങൾ 
നിശ്ശബ്ദനിശ്വാസങ്ങൾ  

കച്ചുപോകുന്നു  നാവ്.
ഉച്ചിതൊട്ടുള്ളം കാലും
പൊള്ളി വിങ്ങുന്നു  കോശം
കമ്പനം തുടങ്ങുന്നു.

തൊണ്ടയോ  പെരുക്കുന്നു 
തീദാഹം    കൺപോളകൾ 
കനമേറ്റുന്നു  കടും -
നിറങ്ങൾ മെനയുന്നു . 

കാറ്റിന്റെ  കൈ പായുമ്പോൾ   
വിറയുന്നസ്വാസ്ഥ്യമു- 
ണ്ടുച്ഛ്വാസവേഗങ്ങളിൽ   
പ്രാവുണ്ട്  കുറുകുന്നു .

കിനാവിലെന്നോ   കരം
കവിളിൽ തലോടുന്നു 
വരണ്ട നെറ്റിത്തട്ടിൽ
ചുണ്ടുകൾ ! കുളിരുന്നു

അഴിയുന്നെല്ലാം   മെല്ലെ .
പടരുന്നേതോ രാഗം  
ശ്രുതിശുദ്ധമായ് താള-
ബദ്ധമായ്! കവിതയായ് 

ലേപനസുഗന്ധങ്ങൾ
വിയർപ്പിൻ രുചിലീനം
ആയതി ചുരുങ്ങുന്നു
സാവധാനമായ്  ...നിദ്ര !

Tuesday, September 22, 2020

ബധിരവിലാപം

 .


എല്ലാരും  പറയുന്നുണ്ട്

കരയുന്നുണ്ട്

ആരും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ

കേൾക്കാതെ

എങ്ങനെ നോക്കാൻ,

കാണാൻ!


ക്രമേണ 

ചുണ്ടനക്കങ്ങൾ നിൽക്കുമായിരിക്കും


അപ്പോൾ ,

അപ്പോഴെങ്കിലും

കേൾവിയുടെ ദൈവമേ

എന്റെ രുചിയും 

മണവുമെങ്കിലും 

തിരികെത്തരാൻ

നിന്റെ കൂട്ടരോട് പറയണം

പിന്നെ

എന്റെ സ്പര്ശിനികളും


ഇരുട്ടിൽ 

നിശ്ശബ്ദതയിൽ

അവരുടെ മണംപിടിച്ചെത്തി

അവരെ നക്കിതോർത്തി

അവരുടെ

മരവിപ്പുകളിൽ

തൊട്ടുണരണം

ഒരിക്കൽ മാത്രം

കേൾക്കണം

കാണണം

പറയണം


പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം.

മിണ്ടാതെ....