Monday, November 20, 2017

സർക്കാർ സ്പോണ്സർഡ് അരങ്ങ്‌


ഹോ!
എത്ര കിറു കൃത്യം
പെണ്ണിന്
ആണിന്
ദളിതനും
സവർണ്ണനും
ഹിന്ദുമുസൽമാൻക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾക്ക്
(ബുദ്ധാദിപ്രമുഖർക്കെന്നും സുസ്ഥിരം സംവരണമില്ലാപ്പദവി എന്നു ശിലാശാസനം)
മുതിർന്നവർ
മധ്യവയസ്‌കർ
ചെറുവാല്യക്കാർ
പിന്നെ
അന്യന്മാരും
കൊള്ളാം
അരങ്ങു കൊഴുക്കും
കൊഴുക്കണമല്ലോ

അരങ്ങിലെ
പദവിക്കൊത്ത
അംശാവതാരങ്ങളിൽ
ഉള്ളംകുളിർത്തു
മയിർ കോളിലുയിർത്തു

കവിതയരങ്ങു തകർത്തു

Friday, November 17, 2017

യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്

പൊതുവേ മെല്ലെപ്പോക്കിലാണിന്നീ വണ്ടി
ഇഴയുമിടയ്ക്കൊന്നു വെറുതേ പിടിച്ചിടും
അനക്കംവയ്ക്കും വീർപ്പിട്ടിഴയും വീണ്ടും നിൽക്കും
വരിയ്ക്കു വാലറ്റത്തു ചിന്താലൗകികംപൂണ്ടി-
ട്ടൊരുവൻമാത്രം ജാഥയ്ക്കണിയായ്പ്പോകുംമട്ടിൽ
ഇടയ്ക്കു ഞെട്ടും പിന്നെയാഞ്ഞൊന്നു കൂക്കും
വെപ്രാളം കാട്ടും ചുമ്മാ മൂക്കൊന്നു ചീറ്റും പായും
ഇത്തിരി നേരം ,
തീർന്നു
പിന്നെയും ചിന്താഭാരം
ഒച്ചാകും
ഒച്ചകൾ വീണ്ടും
ചുണ്ടനക്കമായ്നേർക്കും....

കനക്കുന്നിരുൾ ചുറ്റും
ഉറക്കം പാട്ടും മൂളി
അകത്തുകടന്നിപ്പോൾ
അലസം തിരിയുന്നു
........
വൈകുന്നൂ
തെറ്റിയോ വണ്ടി ?
പിശകിയെന്നോ സ്റ്റേഷൻ?
ഇറങ്ങേണ്ടിടം കടന്നിറങ്ങാൻ മറന്നെങ്ങാനുറങ്ങിപ്പോയോ?
യാത്രയാക്കിയോർ
കാത്തിരിപ്പിന്റെ  മടുപ്പുകൾ
വിളികൾ തുടരുന്നു
വിളികൾ തുടരുന്നു
വിളികളിരുട്ടിലേയ്ക്കൂളിയിട്ടൊടുങ്ങുന്നു
വി
 ളി
  ക
ൾ....വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പരതുന്നു
വിളികൾ കാറ്റിൽ മഞ്ഞിൽ മഴയിൽ.......

'ഇറങ്ങാറായീ'
കാതിൽ മർമരം
കണ്ണിൽ വെളിച്ചക്കടൽ
ചായേകാപ്പിവിളികൾ
ചിരികൾ വിഷാദങ്ങൾ
തിരക്ക് ഞെരുക്കങ്ങൾ

ഇറങ്ങാറായി
വണ്ടി തുടങ്ങാറായി
പോട്ടെ......

.

Wednesday, November 15, 2017

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അകാരണമെന്ന ചില ഒളിച്ചുപോക്കുകൾതകർക്കലായിരുന്നില്ല
തിന്മപോക്കി
നന്മയൂട്ടി
വളർത്തലായിരുന്നെന്നു
ചോരയുടെ,
പ്രിയങ്ങളുടെ,
പ്രണയങ്ങളുടെയും
ദൂതുകൾ
അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ
ഈയിടെയായി
വീണ്ടും
വരവുണ്ട്

ശരിയാണ്
ആദ്യമാദ്യം
പയ്യപ്പയ്യെ
അനക്കം കൊണ്ടത്
ചില തുറുനോക്കിൽ
കുത്തുവാക്കിലും

നിഘണ്ടുപ്പുറമേ
മിണ്ടാട്ടം വളർന്നത്
ചൂരൽപ്പാളലിൽ
ചാട്ടമിന്നലിൽ

പൊട്ടടിയാദ്യം
പുറമെ പതിച്ചത്
തുടൽക്കഴുത്തോടെ
കയർക്കുരുക്കോടെ

കടിഞ്ഞാണിലും
തോട്ടിമുനയിലുമായി
ശീഘ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും

എന്നിട്ടും
മെരുക്കം പോരാഞ്ഞാവാം
കുന്തങ്ങൾ പാഞ്ഞു
കൽച്ചീളുകൾപറന്നു
അതിരിനിപ്പുറം
വരുതിയിൽത്തന്നെ നിർത്താൻ
മയക്കുതോക്കുകൾ ചീറി
മോഹശരങ്ങൾ മൂളി

ഇപ്പോഴും
ദൂതരും സാക്ഷികളും
തെളിച്ച വഴിയറ്റം അവരുണ്ട്
കൂർമുനക്കണ്ണുകൾ
ചാട്ടുളിപ്പേച്ചുകൾ
കപ്പിച്ചില്ലു മുതൽ
കുഴിബോംബുവരെ
ഒളിച്ച ഭാണ്ഡം ചുമന്ന്
ഇരയെന്നു ദൈന്യം പുതച്ച്
സ്നേഹം യാചിച്ച്
കടമയോർമിപ്പിച്ചും
കടപ്പാടിന്റെകണക്കെടുത്തും
അവരെത്തും മുൻപ്
വേട്ട തുടരും മുൻപ്

കാടിന്റെ ,കാറ്റിന്റെ
കാണാമറകൾ ചിലത്
കണ്ടുവെയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്
മരുവിന്റെ ,മഴയുടെ  പടുതകൾ
സ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്

നിവർന്നും
തലയുയർന്നും
നേർക്കുനേരെന്നു
പഴകാത്ത നമുക്ക്
ഒളിമറകളല്ലാതെ
മറ്റെന്തുശീലപ്പെടാൻ !ൻ ! .

Sunday, October 15, 2017

ശ്രമകരമെന്ന ചില ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തലുകൾക്കു പകരം
എന്തെന്നറിയാനല്ല
ആരെന്നു വിധിക്കാൻ
ഉറച്ചിറങ്ങിയവരേ
ഒറ്റയൊറ്റകളേ
ചെറുകൂട്ടങ്ങളേ
ആൾക്കടലുകളേ,

വേണ്ട മട്ടിൽ മാത്രം വെളിപ്പെടേണ്ട
ഒന്നെന്നു വാശിയെന്തിന്?
ഉടുപ്പുകളും
ഉടലും കടന്ന്
വീണ്ടുമാഴത്തിലൂളിയിട്ടു
ചെല്ലുക
ഉള്ളുകൊണ്ടു തൊടുക
തൊട്ടറിയുക

ഉണ്ടോ?
കിട്ടുന്നുണ്ടോ?
നിങ്ങളുടേതുമായി
അനുനാദപ്പെടുന്ന
ഒരു മിടിപ്പ്.

ഇല്ലെങ്കിൽ
ദയവു കരുതു.
ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്ന
ആ വാതിൽ നോക്കു
അതു പുറത്തേയ്ക്കുള്ളതുമാണ്.!..

Thursday, September 7, 2017

നീരാളിച്ചൂര്പണ്ട് കടൽ കണ്ടു
തിരയിൽ ഇറങ്ങീ
കളിക്കാൻ
വെറും കൗതുകം

കടലടിച്ചേറി നീ
കാൽവിരൽ ചുറ്റി
കിക്കിളിക്കൊണ്ടു
കാൽച്ചുറ്റഴിച്ചൊന്നു
തൊടാൻ ഞാൻ മുതിർന്നൂ

കൗതുകം തന്നെ
നീയഴിഞ്ഞുടനേ
മഷിയിൽ മറഞ്ഞൂ

കുതുകങ്ങൾ തീർന്നു
കടൽകണ്ടു വീണ്ടും
തിര തൊടാൻ മുതിരാതെ
ഉടലീറനാക്കാതെ
കടൽ ചുവക്കുന്നതും
കണ്ടിരുന്നു

കടലടിച്ചേറ്റിയ നുരയിൽ
നീ വീണ്ടും വരിഞ്ഞു

നീന്തുന്നു കൗതുകത്തിരയിൽ
നീ തീർത്ത
നീലമഷിമറയിൽ.

Wednesday, August 23, 2017

ജരാരേഖിതം

ഇത്രയുമടു,-
ത്തൊന്നു നോക്കിയാൽക്കാണാം
കൈയ്യൊന്നെത്തിച്ചാൽത്തൊടാം.
നമ്മൾ കൈകെട്ടി,ക്കണ്ണും പൂട്ടി-
ക്കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
മെല്ലെ
ചില്ലുപോൽ സുതാര്യത്തിൽ,
മഞ്ഞിന്റെ തണുപ്പുള്ള
വന്മതിലുയരുന്നു ..
പഴയ പൊരുത്തത്തിൻ വജ്രസൂചികൾ
മഞ്ഞിൻ സ്ഫടികപ്രതലത്തിൽ
പ്രിയമെന്നു പോറുന്നു
നമ്മൾ നോക്കുന്നു ,കാണാം !കൈയഴിഞ്ഞുയരുന്നു ;
തൊടുവാനാകും മുൻപേ
ജലരേഖകൾ വെറും
ബാഷ്പമായ് മറയുന്നു.

ബുധ(ദ്ധ)ത്വംപ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ
ഒരക്ഷരം ചേർത്തു വിളക്കിയാണ്‌
വരം വന്നത്
ഒളിച്ചുപോക്കും
ഉപേക്ഷകളും
ശീലമാക്കുന്നത്
അത്തരത്തിൽ
വന്നുഭവിച്ച
അവസ്ഥകളെ
അർത്ഥപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ്