Tuesday, January 2, 2018

സെലിബ്രേഷൻ


ഇരുട്ടിൽ
ചെറ്റകളും ഹർമ്യങ്ങളും
പിരിയുന്ന ചെങ്കുത്തായ മതിലിൽ 
അള്ളിക്കേറി
അപ്പുറത്തെ വെളിച്ചമൊക്കെയും
കാണുകയായിരുന്നു ഏട്ടൻ .
അതപ്പടി
കേൾക്കുകയായിരുന്നു
താഴെ
അനുജത്തി.
ഒന്നേ..
രണ്ടേ...
മൂന്നേ....
...
എട്ടേ
എട്ടേ
എട്ടെണ്ണം
ഉം എട്ടെണ്ണം
എട്ടു കഷ്ണം
ഉം എട്ടു കശനം
ഒന്നേ
രണ്ടേ മൂന്നേ,,
മൂന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ
പിന്നെ ആണുങ്ങളാ ?
ഉം
ഒന്നേ
രണ്ടേ
മൂന്നേ
നാലേ
അപ്പ മൊത്തം,?
ഏയെണ്ണം
കൊള്ളാം
വേണെങ്കി ഒരെണ്ണം
ഇട്ടു തരും
അവര്
ഏട്ടൻ നിലാവിന്റെ നിറവെട്ടത്തിലേയ്ക്ക്
ഒന്നുകൂടി നിരങ്ങി
ഹായ് ..ദാ കവിഞ്ഞേ എന്ന്
താഴെ
കുഞ്ഞുവായ
കപ്പലിറിങ്ങാൻ കടവായി.
കടഞ്ഞ കുഞ്ഞുകഴുത്തു
കാണെക്കാണെ ചന്തം വെച്ചു.
ഒന്നേ
രണ്ടേ
മൂന്നേ .....
താഴെ
രാത്രിയിലേയ്ക്കു
പാപ്പാത്തിപ്പാറ്റ പോലെ
ഒരു കുഞ്ഞുസ്വകാര്യം
മേലേയ്ക്ക് തുറന്ന ചെവിയിതൾ പറ്റി
'കേക്ക് കേക്ക് 'എന്ന് നിശ്വസിച്ചു
ഏഴേ ..
കേക്ക് ..
കേക്ക്..
എട്ടേ...
കേക്ക്..
കേക്കുന്നുണ്ടോ?
ആരും കേട്ടില്ല.
അപ്പോൾ
മതിലോരത്തു
നിലാവിന്റെ നിഴൽ പറ്റി
നായ്ക്കൂട് ഒന്നാകെ
'കേക്ക് കേക്ക് '
എന്ന് നന്ദിപ്പെട്ടു
നുണയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു

Saturday, December 23, 2017

വിവര്‍ത്തനം,


ഗീത ജാനകിയുടെ കവിതയുടെ  മലയാളം

വിച്ഛേദിക്കുക നക്ഷത്രാഭ
പ്രണയദ്യുതിപ്രസരിക്കവേ
ഇരവും പകലായിടും.
ഹേമന്തമെന്നായാലുംപൂക്കൾ 
ചിരിക്കും സ്വന്തമിച്ഛയിൽ 
തുള്ളിവെള്ളം പെരും കടൽ
മന്ദഹാസം ശരരാന്തലും
ഒറ്റ വാക്കു തീപറ്റിക്കും
ഉള്ളിലെ വെടിക്കെട്ടിന് 
സിംഫണിയൊന്നുയർന്നിടും
ഒറ്റക്കാലടിയൊച്ചയിൽ
ലോകം ദർപ്പണമെന്നു നിൻ
ഉള്ളാകെ പ്രതിഫലിച്ചിടും
സ്പർശമോ?! പോരും
സ്പർശമൊന്നേയൊ-
ന്നതു മാരകമായിടും!!!
ഗീത ജാനകിയുടെ കവിത

Switch off the stars,
when love radiates from someone,
night becomes day,
flowers volunteer in winter,
a drop of water becomes the sea,
a smile becomes a chandelier,
a word sparks up a whole firework,
a footstep sets off a symphony.
The world becomes a mirror,
reflecting back your heart.
A touch,
becomes catastrophic.

Friday, December 1, 2017

പ്രണയമാനകം

പ്രളയിയ്ക്കുന്നൂ മാനം
ഇര,വോടി-ത്തിരചുറ്റുന്നു
കാറ്റുന്നൂ ചാറ്റുന്നൂ കുഴലുന്നു
മഴയുന്നൊ-ടുവിൽ
ചോർന്നൊഴിയുന്നൂ

Monday, November 20, 2017

സർക്കാർ സ്പോണ്സർഡ് അരങ്ങ്‌


ഹോ!
എത്ര കിറു കൃത്യം
പെണ്ണിന്
ആണിന്
ദളിതനും
സവർണ്ണനും
ഹിന്ദുമുസൽമാൻക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾക്ക്
(ബുദ്ധാദിപ്രമുഖർക്കെന്നും സുസ്ഥിരം സംവരണമില്ലാപ്പദവി എന്നു ശിലാശാസനം)
മുതിർന്നവർ
മധ്യവയസ്‌കർ
ചെറുവാല്യക്കാർ
പിന്നെ
അന്യന്മാരും
കൊള്ളാം
അരങ്ങു കൊഴുക്കും
കൊഴുക്കണമല്ലോ

അരങ്ങിലെ
പദവിക്കൊത്ത
അംശാവതാരങ്ങളിൽ
ഉള്ളംകുളിർത്തു
മയിർ കോളിലുയിർത്തു

കവിതയരങ്ങു തകർത്തു

Friday, November 17, 2017

യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്

പൊതുവേ മെല്ലെപ്പോക്കിലാണിന്നീ വണ്ടി
ഇഴയുമിടയ്ക്കൊന്നു വെറുതേ പിടിച്ചിടും
അനക്കംവയ്ക്കും വീർപ്പിട്ടിഴയും വീണ്ടും നിൽക്കും
വരിയ്ക്കു വാലറ്റത്തു ചിന്താലൗകികംപൂണ്ടി-
ട്ടൊരുവൻമാത്രം ജാഥയ്ക്കണിയായ്പ്പോകുംമട്ടിൽ
ഇടയ്ക്കു ഞെട്ടും പിന്നെയാഞ്ഞൊന്നു കൂക്കും
വെപ്രാളം കാട്ടും ചുമ്മാ മൂക്കൊന്നു ചീറ്റും പായും
ഇത്തിരി നേരം ,
തീർന്നു
പിന്നെയും ചിന്താഭാരം
ഒച്ചാകും
ഒച്ചകൾ വീണ്ടും
ചുണ്ടനക്കമായ്നേർക്കും....

കനക്കുന്നിരുൾ ചുറ്റും
ഉറക്കം പാട്ടും മൂളി
അകത്തുകടന്നിപ്പോൾ
അലസം തിരിയുന്നു
........
വൈകുന്നൂ
തെറ്റിയോ വണ്ടി ?
പിശകിയെന്നോ സ്റ്റേഷൻ?
ഇറങ്ങേണ്ടിടം കടന്നിറങ്ങാൻ മറന്നെങ്ങാനുറങ്ങിപ്പോയോ?
യാത്രയാക്കിയോർ
കാത്തിരിപ്പിന്റെ  മടുപ്പുകൾ
വിളികൾ തുടരുന്നു
വിളികൾ തുടരുന്നു
വിളികളിരുട്ടിലേയ്ക്കൂളിയിട്ടൊടുങ്ങുന്നു
വി
 ളി
  ക
ൾ....വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പരതുന്നു
വിളികൾ കാറ്റിൽ മഞ്ഞിൽ മഴയിൽ.......

'ഇറങ്ങാറായീ'
കാതിൽ മർമരം
കണ്ണിൽ വെളിച്ചക്കടൽ
ചായേകാപ്പിവിളികൾ
ചിരികൾ വിഷാദങ്ങൾ
തിരക്ക് ഞെരുക്കങ്ങൾ

ഇറങ്ങാറായി
വണ്ടി തുടങ്ങാറായി
പോട്ടെ......

.

Wednesday, November 15, 2017

വാക്കേ വാക്കേ വീടിവിടെ

ഇന്നലെ പാതിരായ്ക്ക്
മയക്കം ഞെട്ടിച്ചു
സ്വപ്നത്തിൽ മുട്ടിയ ഒരു വാക്കു
പുലർച്ചക്കെങ്ങോ
പിന്നെയും പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ അറിയിക്കുമല്ലോ.
എന്നു
ചേർന്നുപൂർത്തിയാവാൻ
ഒരു കവിത

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അകാരണമെന്ന ചില ഒളിച്ചുപോക്കുകൾതകർക്കലായിരുന്നില്ല
തിന്മപോക്കി
നന്മയൂട്ടി
വളർത്തലായിരുന്നെന്നു
ചോരയുടെ,
പ്രിയങ്ങളുടെ,
പ്രണയങ്ങളുടെയും
ദൂതുകൾ
അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ
ഈയിടെയായി
വീണ്ടും
വരവുണ്ട്

ശരിയാണ്
ആദ്യമാദ്യം
പയ്യപ്പയ്യെ
അനക്കം കൊണ്ടത്
ചില തുറുനോക്കിൽ
കുത്തുവാക്കിലും

നിഘണ്ടുപ്പുറമേ
മിണ്ടാട്ടം വളർന്നത്
ചൂരൽപ്പാളലിൽ
ചാട്ടമിന്നലിൽ

പൊട്ടടിയാദ്യം
പുറമെ പതിച്ചത്
തുടൽക്കഴുത്തോടെ
കയർക്കുരുക്കോടെ

കടിഞ്ഞാണിലും
തോട്ടിമുനയിലുമായി
ശീഘ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും

എന്നിട്ടും
മെരുക്കം പോരാഞ്ഞാവാം
കുന്തങ്ങൾ പാഞ്ഞു
കൽച്ചീളുകൾപറന്നു
അതിരിനിപ്പുറം
വരുതിയിൽത്തന്നെ നിർത്താൻ
മയക്കുതോക്കുകൾ ചീറി
മോഹശരങ്ങൾ മൂളി

ഇപ്പോഴും
ദൂതരും സാക്ഷികളും
തെളിച്ച വഴിയറ്റം അവരുണ്ട്
കൂർമുനക്കണ്ണുകൾ
ചാട്ടുളിപ്പേച്ചുകൾ
കപ്പിച്ചില്ലു മുതൽ
കുഴിബോംബുവരെ
ഒളിച്ച ഭാണ്ഡം ചുമന്ന്
ഇരയെന്നു ദൈന്യം പുതച്ച്
സ്നേഹം യാചിച്ച്
കടമയോർമിപ്പിച്ചും
കടപ്പാടിന്റെകണക്കെടുത്തും
അവരെത്തും മുൻപ്
വേട്ട തുടരും മുൻപ്

കാടിന്റെ ,കാറ്റിന്റെ
കാണാമറകൾ ചിലത്
കണ്ടുവെയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്
മരുവിന്റെ ,മഴയുടെ  പടുതകൾ
സ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്

നിവർന്നും
തലയുയർന്നും
നേർക്കുനേരെന്നു
പഴകാത്ത നമുക്ക്
ഒളിമറകളല്ലാതെ
മറ്റെന്തുശീലപ്പെടാൻ !ൻ ! .