Thursday, April 4, 2019

ചുഴലി

പടിഞ്ഞാറെ ഇടനാഴിയിൽ 
മണലും കുമ്മായവും
മിനുപ്പിച്ച തണുപ്പിൽ
കുംഭച്ചൂടിലും
ഉച്ചമയങ്ങാൻ
ഭയക്കുന്നു
ചെറിയമ്മ.

തെരുവുടാപ്പിൽ 
എപ്പൊഴും തുള്ളിപൊട്ടാവുന്ന
കുടിനീര്‌ 
അടുക്കളയിൽ
പ്രാതലിനായി
ആട്ടുകല്ലു കാത്തു
കുതിരുന്ന
അരിയുഴുന്നുകൾ.
കുളത്തിന്റെ നടുവട്ടത്തിലെ
ആഴക്കുവെള്ളം
വെയിലാറും മുൻപേ
നീന്തിക്കലക്കുന്ന
കൂളിപ്പിള്ളേർ
വെള്ളം വെള്ളം
എന്ന്
സദാസമയം
ഉഷ്ണിച്ചു തുള്ളുന്ന
പത്തുസെന്റിലെ
പീറ്റത്തെങ്ങുകൾ.
ഒക്കെയും
ഉണർന്നേയിരിക്കുന്നല്ലോ
എന്ന്
ചരിയുക മാത്രം.
ചെയ്യുന്നു

പിന്നെയെപ്പോഴോ
മയക്കംവിട്ട ഉച്ച
ഇളക്കം വെയ്ക്കുന്ന
ഒരിടനേരത്ത്
നുരപതയുന്ന ഉൾനോവിൽ
നിലം നനച്ചു തോർത്തി
അതിൽ 
മലർന്നു കിടന്ന്‌
മയക്കം പിടിക്കുന്നു

(  മാർച്ച്  ലക്കം തോർച്ചയിൽ കവിത.    Mahendar Mahi യുടെ 100 ദിനവരകളിൽ "ഉച്ച" എന്ന വരയാണ് കവിത തന്നത്)
20 02 2019


Tuesday, March 5, 2019

കടച്ചിൽ

മുടിയൂരിപ്പിന്നുന്നു
ജട മെടയുന്നു
കയറാക്കിപ്പണിയുന്നു
കടയുന്നു ഞാൻ
മനമാകെക്കടയുന്നു
മതി  കടയുന്നു
ഉയിരാഴികളൊന്നൊന്നായ്‌-
ക്കടയുന്നു ഞാൻ

ഉയരുന്നോ കാമതരു?
സുരഭികൾ,പിറകൾ?
നുരയുന്നോ മദിരാമദ-
മപ്സരമോഹം?
പൊന്തുന്നോ വെള്ളാന?
പായും കുതിര?
ശ്രീയെന്നവൾ?മൂധേവി?
ജീവന്നമൃതം !

ആഴച്ചുഴിവേഗങ്ങൾ!
താണ്ടുന്നു ഞാൻ
അഴയുന്നോ കയർ?
ചുറ്റു മുറുക്കുന്നു ഞാൻ
അലിയാതലയും കാറ്റ് ,
പാറുന്നു ഞാൻ
അടിമണ്ണിൻ വിളികൾ ,
കീഴാഴുന്നു ഞാൻ

കട,ലടിമറിയുന്നോ
കടകോ,ലുലയുന്നോ !
തിരിയുന്നോ  കരിവെണ്ണ  ?
വെണ്മ മറഞ്ഞോ!
കക്കാൻ, കലർത്താനും
കഴിയാതുള്ളിൽ
പതയുന്നോ കാകോളം?
മെയ്മുറുകുന്നോ !

നിണനളികകൾ
ജലവാഹികൾ വായൂനാളം
സകലം വഴികാട്ടുന്നു
വിഷമുയരുന്നു
ഉറയട്ടതു കണ്ഠത്തിൽ
കരിനീലത്തിൽ
തുടരട്ടെ മഥനങ്ങൾ
തെളിയട്ടൊടുവിൽ !!
(Feb 12 2019)
(Mathrubhoomi weekly march 10)


Saturday, January 26, 2019

ഊത്ത്


പുറപ്പെട്ടുപോയ വാക്ക്
ഇന്നലെ തിരിച്ചെത്തി.
പുറ്റിൻ പുറത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു
പൊടിയണിഞ്ഞ
പഴയ ഊത്ത്.
ഉരുക്കിയും ഉരുക്കഴിച്ചും പണിഞ്ഞ
ഈണം നിറച്ചു്
പുറ്റു പിളർന്നെത്തുന്ന
പന്നഗച്ചുവടുകൾക്കായി
ഊതിയൂതിയിരിപ്പാണ്.
നടുപിരിഞ്ഞ നാവറ്റത്തെ
നീലിച്ച തണുപ്പിൽ
പ്രളയങ്ങളെ ശമിപ്പിച്ച്
കമ്പനങ്ങളടക്കി
പിണഞ്ഞ്
അഴിഞ്ഞ്
അലിഞ്ഞ്
വളവുകൾ നീർന്നു തീർന്ന
ഒരൊറ്റ
ഉരഗരേഖയാവണം.

.

Wednesday, July 25, 2018

പെട്ടി പെട്ടി ചിങ്കാരപ്പെട്ടി

എഴുത്തുപെട്ടി നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു
വഴിയാൻ വഴിയില്ല
അകത്തുകയറാൻ പഴുതെങ്ങാൻ?
പുതുമെയിലുകൾ പരതുന്നു
ഇടയ്ക്കു ചിലനാളൊറ്റക്കേറെ
മടുപ്പിലാവുമ്പോൾ
തുറക്കുമീബോക്‌-
സെടുക്കുമോർമ്മകൾ
തിരക്കിലാവും ഞാൻ
ഒരൊറ്റ മെയിലും തേടിപ്പിന്നിൽ
മറിച്ചു പോകും ഞാൻ
ഒരുഫോൾഡറിലും സൂക്ഷിക്കാതൊരു
ലേബൽ നൽകാതെ
ഒരു സ്റ്റാർമാർക്കും കൊടാതെയെന്നാൽ
ഒരു'കത്ത'തു തപ്പി
ഒരുകു,ത്തൊരുവാക്കൊ,രുവരി,
പേജുകൾ നിറച്ച പ്രണയങ്ങൾ
നൊസ്റ്റിയടിച്ചു മരിച്ചുംകൊന്നും
ചിലചങ്ങാത്തങ്ങൾ
പരിഭവമെഴുതിപ്പെയ്യും മഴകൾ
സ്വന്തം,രക്തങ്ങൾ
സ്പാമായ് ലേബൽ ചെയ്തവ
ട്രാഷിൽ തള്ളാൻ മാറ്റിയതും
തേടിയതൊക്കെച്ചൂണ്ടിക്കാട്ടും-
ബ്ബിസിനസ് ദല്ലാളർ
പബ്ലിക്കേഷനുമുന്നേപുസ്തക
വില്പനചെയ്യുന്നോർ
പബ്ലിക്കായ് പ്പലവേണ്ടാതനവും
ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നോർ
തിരഞ്ഞുപോകെപ്പലതുംകാണും
തിരിഞ്ഞു പരതും ഞാൻ
മടുപ്പുമാറ്റുന്നാമെയിൽതേടി
മടുത്തുപോവുംഞാൻ
മെയിലുകൾ മൊത്തം തടുത്തുകൂട്ടി-
ച്ചവറിൽതള്ളും ഞാൻ

Wednesday, July 4, 2018

ചക്രത്തിൽ അവൾക്കൊപ്പം

അന്നൊക്കെ വിശന്നാൽ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ചിണുക്കം മതി ചുണ്ടിന്റെ ഇളം ചുവപ്പിൽ തൊടുക്കുന്ന കറുത്തപഴത്തിൽ ഇനിപ്പു പൊടിക്കുമായിരുന്നു തീറ്റിപ്പണ്ടം കണ്ടാൽ മൂളിക്കുതിക്കാൻ ഒന്നാഞ്ഞാൽ മതി കുഞ്ഞിവയറ്റിൽ മാമം നിറയുമായിരുന്നു മം എന്നു ചൂണ്ടിപ്പറഞ്ഞ നാൾ വീട്ടിൽ ഉത്സവമായിരുന്നു ചേലത്തുമ്പിൽ പിടിച്ചു മാമം എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം മുട്ടിലിഴഞ്ഞപ്പോൾ വിളമ്പുകിണ്ണത്തിൽ പുഞ്ചിരിപ്പാപ്പം ആവിപറത്തി ഇന്ന് വാശിക്കുടുക്കയ്ക്കു വേണ്ടത് പ്രാതലാണ് പാപ്പവും മാമവുമല്ല പതിവുപലഹാരങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല. ബേക് ഫാസ്റ്റ് ബേക് ഫാസ്റ്റിനാണ് വാശി ബേക് ഫാസ്റ്റിനാണ് പിണക്കം ചിണുക്കം മൂളക്കം കുതിപ്പ് മുദ്രാവാക്യം ജഗൻമനോരമ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള സർവനാമങ്ങളുടെ വ്യാകരണപ്പടി കയറുകയാണവൾ

Wednesday, June 6, 2018

തായ്‌ക്കുലം


മുതുമുത്തശ്ശിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്   ഞാൻ 
കുറിയ ദേഹം ഇരുണ്ടനിറം
മലർന്നകിടപ്പിൽ
വശങ്ങളിലേക്ക് തൂങ്ങിയ അമ്മിഞ്ഞകൾ
പല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നോ
ഓർമ്മയില്ല
ഒരു തിരുവോണത്തന്ന്  മരിച്ചു
അതിനും മുൻപ് നാലുകെട്ടിന്റെ തെക്കെചായ്പ്പിലെ കുടുസ്സുമുറിയിൽ  മാസങ്ങളോളം കിടന്നു
പ്ലാസ്റ്റിക് കളിമണ്ണിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നപോലെ
ഉറച്ച മലത്തിൽ
ചുമരിലാകെ
വാസനാശില്പങ്ങൾ മെനഞ്ഞു

മുതിർന്ന തായ്ത്തലകളുടെ
എണ്ണൽക്കണക്കിൽ
ആന്റിമാരെന്നല്ല
മുത്തി,മുത്തശ്ശി,അമ്മമ്മ,അമ്മ എന്നിങ്ങനെ
കുട്ടികൾ   കാലങ്ങളായി    വിളി ശീലിച്ചു
അവരുടെ ചാർച്ചാശാഖകളെ
ചെറിയമുത്തി
വലിയമുത്തശ്ശീ
കുഞ്ഞമ്മമ്മ
വലിയമ്മ
ചെറിയമ്മ
എന്നിങ്ങനെ
അടയാളമിട്ടു തന്നെ വായിച്ചു
അതേ വിധത്തിൽ
തന്തവഴിപ്പേരുകളും
സന്ധ്യാനാമപെരുക്കപ്പട്ടിക കണക്ക്‌
ഞങ്ങൾക്കു പച്ചവെള്ളമായി

മുത്തിയുടെ മകൾ   മുത്തശ്ശിക്ക്
സ്വന്തം ശബ്ദകോശങ്ങളിലെ ശേഖരം
വളരെ നേരത്തെ തീർന്നുപോയിരിക്കണം
അവർ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും
അർത്ഥമില്ലാത്ത (എന്നു ഞങ്ങൾ കരുതിയ)
ചിരിയിലും കരച്ചിലിലും
കോമാളിത്തം എന്നു
മറ്റുള്ളവർ പരിഭാഷിച്ച ഒച്ചകളിലും
ഒടുവിൽ എല്ലാം തോറ്റ്‌
ദൈവപ്പടങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ
നിരന്തരം മാറത്തടിച്ചും
വിനിമയങ്ങൾ നടത്തി
കൈയൂക്കുള്ള ആണുങ്ങളും
വാക്കുകല്ലിച്ച പെണ്ണുങ്ങളും
അവരെ
അമർത്തി നിർത്തി.
ഓരോ അടക്കത്തിനും
അടുക്കളയിൽ പതുങ്ങിച്ചെന്ന്
ഉച്ചിനിറച്ചച്ചെണ്ണ (കട്ടു)പൊത്തി
കുളിക്കടവിലേയ്ക്കുള്ള വേലിചാടി
സ്വന്തം മുൾ നോവുകളെ
സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു .
ഒടുവിൽ ഒരൊറ്റ ചാട്ടത്തിന്
വർത്തമാനത്തിന്റെ വേലികടന്ന ദിവസമാണ്
അവരുടെ  മകൾ
എന്റെ അമ്മമ്മ
ഇടയ്ക്കിടെ
ചില വിളികൾ കേട്ടുതുടങ്ങുന്നത്

അക്കാലം
തെക്കോറച്ചായ്പ്പിലെ മുത്തിയറയിൽ എണ്ണക്കരിപിടിച്ച ഒരു വിളക്കും
ചില്ലിലിട്ട ഒന്നോരണ്ടോ ശിവകാശിദൈവങ്ങളും
പാർപ്പു തുടങ്ങിയിരുന്നു
ചുമരിലെ കുമ്മായപ്പൂശലിൽ
മുത്തിയുടെ കൈയൊപ്പുകൾ സൂക്ഷ്മത്തിൽ മാത്രം
നിറപ്പെട്ടു.
ഇടകലർന്ന വാസനകളിൽ
വിളക്കിലെ കരിന്തിരിമണം മുന്തിനിന്നു

കേൾപ്പോർക്കും കാണ്മോർക്കും
തന്നോടെന്നുതന്നെ തോന്നും മട്ടിലാണ്.
അമ്മമ്മ
സദാസമയവും 1കൂട്ടം കൂടിത്തുടങ്ങി
ഏതു മൂലയിൽ നിന്നും
പറമ്പിലും പാടത്തും പുഴയിലും ആകാശത്തുനിന്നും
ദിക്കുകളെട്ടിൽ നിന്നും
ത്രികാലങ്ങളിൽ നിന്നും
പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും
വിളികളെത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു
വിളികൾ ..വിളികൾ...
വിളി കേട്ട്
ചെവിരണ്ടും
മുഷിയാതെ മുഷിഞ്ഞു
കാൽ രണ്ടും
3ചലിക്കാതെ ചലിച്ചു
ഒടുവിൽ എപ്പോഴോ
വിളിയൊക്കെയും നിലച്ചു
കേൾവി പോയ  അങ്കലാപ്പിൽ അമ്മമ്മയും  .

ഇപ്പോൾ
അമ്മയുടെ
ചെറിയ വെളുത്ത മിനുത്ത കാലടികൾ
നിറംപാഞ്ഞു തഴമ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്
വേലിമുള്ളുകൾ ചിലത്
അമ്മയ്ക്കായി മുന പൊഴിക്കുകയും
അമർത്തിയതും
അമർത്താൻവരുന്നതുമായ
കരുത്തൊച്ചകൾ
അവരിൽ തടഞ്ഞമരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എന്നാലും
ചില കേൾവിശീലങ്ങളാവണം
ചിലപ്പോൾ മാത്രം 
സംശയിച്ചും ഉറപ്പില്ലാതെയും
ചിലതിലേയ്ക്ക് അവർ തുടരുന്നുണ്ട്

അരൂപി മൂന്നും
 പിന്നെ
അമ്മ
ഞാൻ.
അവളുമുണ്ട്
എന്റെ മകൾ
വിളികൾക്കിപ്പോൾ ചെവി പൂട്ടുന്നു
അടിയളന്നു തുടങ്ങി
ആയവും ആവൃത്തിയും കൂട്ടി
ആയാസപ്പെടാതെ നടക്കുന്നു
3.'മുൾവേലി തിളങ്ങുന്നു'*

ജ്യോതീബായ്‌ പരിയാടത്ത്

'.
1.കൂട്ടം കൂടുക-വർത്തമാനം പറയുക
2.ചലിക്കുക-ക്ഷീണിക്കുക
3.മുൾവേലി തിളങ്ങുന്നു ബാലാമണിയമ്മയുടെ വിളി എന്ന കവിത