Wednesday, July 25, 2018

പെട്ടി പെട്ടി ചിങ്കാരപ്പെട്ടി

എഴുത്തുപെട്ടി നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു
വഴിയാൻ വഴിയില്ല
അകത്തുകയറാൻ പഴുതെങ്ങാൻ?
പുതുമെയിലുകൾ പരതുന്നു
ഇടയ്ക്കു ചിലനാളൊറ്റക്കേറെ
മടുപ്പിലാവുമ്പോൾ
തുറക്കുമീബോക്‌-
സെടുക്കുമോർമ്മകൾ
തിരക്കിലാവും ഞാൻ
ഒരൊറ്റ മെയിലും തേടിപ്പിന്നിൽ
മറിച്ചു പോകും ഞാൻ
ഒരുഫോൾഡറിലും സൂക്ഷിക്കാതൊരു
ലേബൽ നൽകാതെ
ഒരു സ്റ്റാർമാർക്കും കൊടാതെയെന്നാൽ
ഒരു'കത്ത'തു തപ്പി
ഒരുകു,ത്തൊരുവാക്കൊ,രുവരി,
പേജുകൾ നിറച്ച പ്രണയങ്ങൾ
നൊസ്റ്റിയടിച്ചു മരിച്ചുംകൊന്നും
ചിലചങ്ങാത്തങ്ങൾ
പരിഭവമെഴുതിപ്പെയ്യും മഴകൾ
സ്വന്തം,രക്തങ്ങൾ
സ്പാമായ് ലേബൽ ചെയ്തവ
ട്രാഷിൽ തള്ളാൻ മാറ്റിയതും
തേടിയതൊക്കെച്ചൂണ്ടിക്കാട്ടും-
ബ്ബിസിനസ് ദല്ലാളർ
പബ്ലിക്കേഷനുമുന്നേപുസ്തക
വില്പനചെയ്യുന്നോർ
പബ്ലിക്കായ് പ്പലവേണ്ടാതനവും
ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നോർ
തിരഞ്ഞുപോകെപ്പലതുംകാണും
തിരിഞ്ഞു പരതും ഞാൻ
മടുപ്പുമാറ്റുന്നാമെയിൽതേടി
മടുത്തുപോവുംഞാൻ
മെയിലുകൾ മൊത്തം തടുത്തുകൂട്ടി-
ച്ചവറിൽതള്ളും ഞാൻ

Wednesday, July 4, 2018

ചക്രത്തിൽ അവൾക്കൊപ്പം

അന്നൊക്കെ വിശന്നാൽ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ചിണുക്കം മതി ചുണ്ടിന്റെ ഇളം ചുവപ്പിൽ തൊടുക്കുന്ന കറുത്തപഴത്തിൽ ഇനിപ്പു പൊടിക്കുമായിരുന്നു തീറ്റിപ്പണ്ടം കണ്ടാൽ മൂളിക്കുതിക്കാൻ ഒന്നാഞ്ഞാൽ മതി കുഞ്ഞിവയറ്റിൽ മാമം നിറയുമായിരുന്നു മം എന്നു ചൂണ്ടിപ്പറഞ്ഞ നാൾ വീട്ടിൽ ഉത്സവമായിരുന്നു ചേലത്തുമ്പിൽ പിടിച്ചു മാമം എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം മുട്ടിലിഴഞ്ഞപ്പോൾ വിളമ്പുകിണ്ണത്തിൽ പുഞ്ചിരിപ്പാപ്പം ആവിപറത്തി ഇന്ന് വാശിക്കുടുക്കയ്ക്കു വേണ്ടത് പ്രാതലാണ് പാപ്പവും മാമവുമല്ല പതിവുപലഹാരങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല. ബേക് ഫാസ്റ്റ് ബേക് ഫാസ്റ്റിനാണ് വാശി ബേക് ഫാസ്റ്റിനാണ് പിണക്കം ചിണുക്കം മൂളക്കം കുതിപ്പ് മുദ്രാവാക്യം ജഗൻമനോരമ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള സർവനാമങ്ങളുടെ വ്യാകരണപ്പടി കയറുകയാണവൾ

Wednesday, June 6, 2018

തായ്‌ക്കുലം


മുതുമുത്തശ്ശിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്   ഞാൻ 
കുറിയ ദേഹം ഇരുണ്ടനിറം
മലർന്നകിടപ്പിൽ
വശങ്ങളിലേക്ക് തൂങ്ങിയ അമ്മിഞ്ഞകൾ
പല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നോ
ഓർമ്മയില്ല
ഒരു തിരുവോണത്തന്ന്  മരിച്ചു
അതിനും മുൻപ് നാലുകെട്ടിന്റെ തെക്കെചായ്പ്പിലെ കുടുസ്സുമുറിയിൽ  മാസങ്ങളോളം കിടന്നു
പ്ലാസ്റ്റിക് കളിമണ്ണിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നപോലെ
ഉറച്ച മലത്തിൽ
ചുമരിലാകെ
വാസനാശില്പങ്ങൾ മെനഞ്ഞു

മുതിർന്ന തായ്ത്തലകളുടെ
എണ്ണൽക്കണക്കിൽ
ആന്റിമാരെന്നല്ല
മുത്തി,മുത്തശ്ശി,അമ്മമ്മ,അമ്മ എന്നിങ്ങനെ
കുട്ടികൾ   കാലങ്ങളായി    വിളി ശീലിച്ചു
അവരുടെ ചാർച്ചാശാഖകളെ
ചെറിയമുത്തി
വലിയമുത്തശ്ശീ
കുഞ്ഞമ്മമ്മ
വലിയമ്മ
ചെറിയമ്മ
എന്നിങ്ങനെ
അടയാളമിട്ടു തന്നെ വായിച്ചു
അതേ വിധത്തിൽ
തന്തവഴിപ്പേരുകളും
സന്ധ്യാനാമപെരുക്കപ്പട്ടിക കണക്ക്‌
ഞങ്ങൾക്കു പച്ചവെള്ളമായി

മുത്തിയുടെ മകൾ   മുത്തശ്ശിക്ക്
സ്വന്തം ശബ്ദകോശങ്ങളിലെ ശേഖരം
വളരെ നേരത്തെ തീർന്നുപോയിരിക്കണം
അവർ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും
അർത്ഥമില്ലാത്ത (എന്നു ഞങ്ങൾ കരുതിയ)
ചിരിയിലും കരച്ചിലിലും
കോമാളിത്തം എന്നു
മറ്റുള്ളവർ പരിഭാഷിച്ച ഒച്ചകളിലും
ഒടുവിൽ എല്ലാം തോറ്റ്‌
ദൈവപ്പടങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ
നിരന്തരം മാറത്തടിച്ചും
വിനിമയങ്ങൾ നടത്തി
കൈയൂക്കുള്ള ആണുങ്ങളും
വാക്കുകല്ലിച്ച പെണ്ണുങ്ങളും
അവരെ
അമർത്തി നിർത്തി.
ഓരോ അടക്കത്തിനും
അടുക്കളയിൽ പതുങ്ങിച്ചെന്ന്
ഉച്ചിനിറച്ചച്ചെണ്ണ (കട്ടു)പൊത്തി
കുളിക്കടവിലേയ്ക്കുള്ള വേലിചാടി
സ്വന്തം മുൾ നോവുകളെ
സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു .
ഒടുവിൽ ഒരൊറ്റ ചാട്ടത്തിന്
വർത്തമാനത്തിന്റെ വേലികടന്ന ദിവസമാണ്
അവരുടെ  മകൾ
എന്റെ അമ്മമ്മ
ഇടയ്ക്കിടെ
ചില വിളികൾ കേട്ടുതുടങ്ങുന്നത്

അക്കാലം
തെക്കോറച്ചായ്പ്പിലെ മുത്തിയറയിൽ എണ്ണക്കരിപിടിച്ച ഒരു വിളക്കും
ചില്ലിലിട്ട ഒന്നോരണ്ടോ ശിവകാശിദൈവങ്ങളും
പാർപ്പു തുടങ്ങിയിരുന്നു
ചുമരിലെ കുമ്മായപ്പൂശലിൽ
മുത്തിയുടെ കൈയൊപ്പുകൾ സൂക്ഷ്മത്തിൽ മാത്രം
നിറപ്പെട്ടു.
ഇടകലർന്ന വാസനകളിൽ
വിളക്കിലെ കരിന്തിരിമണം മുന്തിനിന്നു

കേൾപ്പോർക്കും കാണ്മോർക്കും
തന്നോടെന്നുതന്നെ തോന്നും മട്ടിലാണ്.
അമ്മമ്മ
സദാസമയവും 1കൂട്ടം കൂടിത്തുടങ്ങി
ഏതു മൂലയിൽ നിന്നും
പറമ്പിലും പാടത്തും പുഴയിലും ആകാശത്തുനിന്നും
ദിക്കുകളെട്ടിൽ നിന്നും
ത്രികാലങ്ങളിൽ നിന്നും
പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും
വിളികളെത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു
വിളികൾ ..വിളികൾ...
വിളി കേട്ട്
ചെവിരണ്ടും
മുഷിയാതെ മുഷിഞ്ഞു
കാൽ രണ്ടും
3ചലിക്കാതെ ചലിച്ചു
ഒടുവിൽ എപ്പോഴോ
വിളിയൊക്കെയും നിലച്ചു
കേൾവി പോയ  അങ്കലാപ്പിൽ അമ്മമ്മയും  .

ഇപ്പോൾ
അമ്മയുടെ
ചെറിയ വെളുത്ത മിനുത്ത കാലടികൾ
നിറംപാഞ്ഞു തഴമ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്
വേലിമുള്ളുകൾ ചിലത്
അമ്മയ്ക്കായി മുന പൊഴിക്കുകയും
അമർത്തിയതും
അമർത്താൻവരുന്നതുമായ
കരുത്തൊച്ചകൾ
അവരിൽ തടഞ്ഞമരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എന്നാലും
ചില കേൾവിശീലങ്ങളാവണം
ചിലപ്പോൾ മാത്രം 
സംശയിച്ചും ഉറപ്പില്ലാതെയും
ചിലതിലേയ്ക്ക് അവർ തുടരുന്നുണ്ട്

അരൂപി മൂന്നും
 പിന്നെ
അമ്മ
ഞാൻ.
അവളുമുണ്ട്
എന്റെ മകൾ
വിളികൾക്കിപ്പോൾ ചെവി പൂട്ടുന്നു
അടിയളന്നു തുടങ്ങി
ആയവും ആവൃത്തിയും കൂട്ടി
ആയാസപ്പെടാതെ നടക്കുന്നു
3.'മുൾവേലി തിളങ്ങുന്നു'*

ജ്യോതീബായ്‌ പരിയാടത്ത്

'.
1.കൂട്ടം കൂടുക-വർത്തമാനം പറയുക
2.ചലിക്കുക-ക്ഷീണിക്കുക
3.മുൾവേലി തിളങ്ങുന്നു ബാലാമണിയമ്മയുടെ വിളി എന്ന കവിത

Tuesday, January 2, 2018

സെലിബ്രേഷൻ


ഇരുട്ടിൽ
ചെറ്റകളും ഹർമ്യങ്ങളും
പിരിയുന്ന ചെങ്കുത്തായ മതിലിൽ 
അള്ളിക്കേറി
അപ്പുറത്തെ വെളിച്ചമൊക്കെയും
കാണുകയായിരുന്നു ഏട്ടൻ .
അതപ്പടി
കേൾക്കുകയായിരുന്നു
താഴെ
അനുജത്തി.
ഒന്നേ..
രണ്ടേ...
മൂന്നേ....
...
എട്ടേ
എട്ടേ
എട്ടെണ്ണം
ഉം എട്ടെണ്ണം
എട്ടു കഷ്ണം
ഉം എട്ടു കശനം
ഒന്നേ
രണ്ടേ മൂന്നേ,,
മൂന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ
പിന്നെ ആണുങ്ങളാ ?
ഉം
ഒന്നേ
രണ്ടേ
മൂന്നേ
നാലേ
അപ്പ മൊത്തം,?
ഏയെണ്ണം
കൊള്ളാം
വേണെങ്കി ഒരെണ്ണം
ഇട്ടു തരും
അവര്
ഏട്ടൻ നിലാവിന്റെ നിറവെട്ടത്തിലേയ്ക്ക്
ഒന്നുകൂടി നിരങ്ങി
ഹായ് ..ദാ കവിഞ്ഞേ എന്ന്
താഴെ
കുഞ്ഞുവായ
കപ്പലിറിങ്ങാൻ കടവായി.
കടഞ്ഞ കുഞ്ഞുകഴുത്തു
കാണെക്കാണെ ചന്തം വെച്ചു.
ഒന്നേ
രണ്ടേ
മൂന്നേ .....
താഴെ
രാത്രിയിലേയ്ക്കു
പാപ്പാത്തിപ്പാറ്റ പോലെ
ഒരു കുഞ്ഞുസ്വകാര്യം
മേലേയ്ക്ക് തുറന്ന ചെവിയിതൾ പറ്റി
'കേക്ക് കേക്ക് 'എന്ന് നിശ്വസിച്ചു
ഏഴേ ..
കേക്ക് ..
കേക്ക്..
എട്ടേ...
കേക്ക്..
കേക്കുന്നുണ്ടോ?
ആരും കേട്ടില്ല.
അപ്പോൾ
മതിലോരത്തു
നിലാവിന്റെ നിഴൽ പറ്റി
നായ്ക്കൂട് ഒന്നാകെ
'കേക്ക് കേക്ക് '
എന്ന് നന്ദിപ്പെട്ടു
നുണയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു

Saturday, December 23, 2017

വിവര്‍ത്തനം,


ഗീത ജാനകിയുടെ കവിതയുടെ  മലയാളം

വിച്ഛേദിക്കുക നക്ഷത്രാഭ
പ്രണയദ്യുതിപ്രസരിക്കവേ
ഇരവും പകലായിടും.
ഹേമന്തമെന്നായാലുംപൂക്കൾ 
ചിരിക്കും സ്വന്തമിച്ഛയിൽ 
തുള്ളിവെള്ളം പെരും കടൽ
മന്ദഹാസം ശരരാന്തലും
ഒറ്റ വാക്കു തീപറ്റിക്കും
ഉള്ളിലെ വെടിക്കെട്ടിന് 
സിംഫണിയൊന്നുയർന്നിടും
ഒറ്റക്കാലടിയൊച്ചയിൽ
ലോകം ദർപ്പണമെന്നു നിൻ
ഉള്ളാകെ പ്രതിഫലിച്ചിടും
സ്പർശമോ?! പോരും
സ്പർശമൊന്നേയൊ-
ന്നതു മാരകമായിടും!!!
ഗീത ജാനകിയുടെ കവിത

Switch off the stars,
when love radiates from someone,
night becomes day,
flowers volunteer in winter,
a drop of water becomes the sea,
a smile becomes a chandelier,
a word sparks up a whole firework,
a footstep sets off a symphony.
The world becomes a mirror,
reflecting back your heart.
A touch,
becomes catastrophic.

Friday, December 1, 2017

പ്രണയമാനകം

പ്രളയിയ്ക്കുന്നൂ മാനം
ഇര,വോടി-ത്തിരചുറ്റുന്നു
കാറ്റുന്നൂ ചാറ്റുന്നൂ കുഴലുന്നു
മഴയുന്നൊ-ടുവിൽ
ചോർന്നൊഴിയുന്നൂ