Thursday, November 6, 2014

പുരോഗമനം

'സാവി ശ്രാദ്ധ '
പേരു  കൊള്ളാം
എന്നിട്ടെന്തു വിശേഷം ?
ജീവിതത്തിന്റെ തലയെഴുത്ത്
ഇപ്പോഴും
'ദുരവസ്ഥ '
എന്നുതന്നല്ലേ താത്രീ?

Tagged  സാവിത്രി ചാത്തൻ

Wednesday, October 22, 2014

അടിയോടെയെന്നെ... ?


കളയാണു  പോലും

ചുവടോടെ പിഴുതങ്ങു
കളയണം പോലും.
അടിവേരു മുഴുവൻ
ബലത്തങ്ങു പിഴുതിട്ടു
കാണാത്തൊരകലത്തേ-
യ്ക്കെറിയണം പോലും.  

പണ്ടേതോ  കാട്ടിൽ
കുന്നിന്റെ ചരിവിൽ
മരുഭൂവിനുറവിൽ
മഴനിഴൽ വഴിയിൽ
മണമായി നിറമായി
മധുവായിരുന്നവർ,
പൊടിയും പരാഗപ്പുതപ്പണി -
ക്കേസരക്കതിരുകൾ വിരുത്തി-
ച്ചിരിച്ചാടി നിന്നവർ,
ജനിനളികയിരുളിൽ -
പ്പുളച്ചാദ്യമെത്തും
കരുത്തൻ പരാഗത്തി
നണ്ഡങ്ങൾ കാത്തവർ
ഭ്രൂണം വളർത്തിട്ടു
ഫലമായി നീട്ടിയോർ
അവരിലന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ.

പിന്നെയൊരുപാതിരാ,
വാവലിൻ പടയണി,
നീരിനിപ്പൂറ്റിയവർ
ഭൂമിയിലുപേക്ഷിച്ച
പാഴ്വിത്തുകൾ
അവരിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ.

മുളപൊട്ടുവാൻ ഇറ്റു
ജലമായി മേഘം
ഇലകൂമ്പുവാൻ
തുള്ളിവെയിലായി മാനം
ചുടുവെയിലിനുച്ചയിൽ
തളരുന്നതളിരുകൾ-
ക്കൊരു തണൽക്കുടചൂടി
അരികത്തു മാമരം.
അവിടെനീ വന്നെന്റെ
തണലുകൾ കവർന്നൂ
അവിടെ നിൻ വിത്തിട്ടു
വേരുകൾ പടർത്തൂ
അടിമണ്ണിനടരിലും വിഷമിട്ടു നീ
പിന്നെയതിനു മുൾവേലികൊണ്ടതിരുമിട്ടു.

കള നീ തളിർത്തൂ
പൂത്തേറെ കായ്ച്ചൂ  
അരികില്‍ ഭയന്നു ഞാൻ
നാളെണ്ണി നിന്നൂ.

കളയാര്  വിളയാര്
നീ നിശ്ചയിച്ചൂ
വിളയെന്റെ വില പോലും
നീയുറപ്പിച്ചു 

കളയാണു  പോലും
ചുവടോടെ പിഴുതെന്നെ-
ക്കളയണം പോലും.

നീ തഴയ്ക്കുന്നു .

അടിയോടെ പിഴുതെന്നെയെറിയുന്നു
മണ്ണിൽ വിളയുന്നതിൻ മുൻപേയടിയുന്നു ഞാൻ.

Friday, July 11, 2014

അധിശോഷണം


ഇരുട്ടിൽ
നിശ്ശബ്ദത പൂരിതമാക്കിയ അറയിൽ
നിശ്ചലമായ നൂലിൽ കൊരുത്തിട്ട
രണ്ടു മൌനപ്പരലുകൾ.

തറയുംമേൽത്തട്ടും തുളച്ച്
ആകാശത്തിനു പിന്തിരിഞ്ഞ്
ഭൂഗുരുതയ്ക്ക് എതിരേ
ശൂന്യ പ്രപഞ്ചം ഞെരുക്കി
വളരുന്നു

കാലം
ഒരൊറ്റപ്പരലായി
അവയെച്ചേർക്കുന്നു
അവയിൽച്ചേരുന്നു

കണ്ടവരുണ്ടോ?


ഇലത്തളിരിന്റെ അകവട്ടങ്ങളിൽ
ആദ്യത്തെ മൊട്ടിന്റെ ഉണർച്ചകൾ
താങ്ങിനായി പരതുന്ന ഇളം വള്ളികൾ
തേന്മാവിലും കുറഞ്ഞ് മറ്റാരിൽ പടരാൻ !

മുല്ലവള്ളി മാനം നോക്കി .
കാടിന് കുടചൂടി കടുംചുകപ്പ്
മുല്ലവള്ളി ഭൂമി നോക്കി
മണ്ണിനെ പുതപ്പിച്ച് അതേ ചുകപ്പ്
ചുറ്റും പരതി
കാടാകെ പടർന്ന്
കാട്ടുമാനം കൈതാങ്ങി
നെടുതായി
നിവർന്നങ്ങനെ നില്പാണ് .
കണ്ണ് കൊണ്ടൊന്നുഴിഞ്ഞു
ഉള്ളു കൊണ്ടൊന്നളന്നു
കൊള്ളാം ..!

സ്പർശവള്ളികൾ അതിവേഗം നീട്ടി
പടർന്നുകേറാനൊരുങ്ങുന്ന
ഒരുമ്പെട്ട കാട്ടു ചെടികൾ .
ചുകപ്പിലേയ്ക്ക് ഊളിയിടുന്ന
തേനീച്ചപ്പടയുടെ രാഗവിസ്താരം .
താരാട്ടുകാറ്റിൽപ്പോലും
തകർത്തു പെയ്യുന്ന പൂമരം .
കൊള്ളാം
നിറന്നത്
ഒത്തത്
ഉറച്ചത് .

അങ്ങനെയാണ്
മറ്റൊരു മുല്ലവള്ളി കൂടി
മുരുക്കിന്റെ
മൂർച്ഛകളിൽ
സ്വയം തറഞ്ഞു കയറിയത്

Tuesday, July 1, 2014

പ്രതിഭാസപ്പെട്ട പെണ്ണ്

 വിവര്‍ത്തനം

Phenomenal Woman

 Maya Angelou

ഉടലഴകിയല്ലഞാ,നഴകുള്ള മുഖമില്ല
എവിടെയാണിവളുടെ രഹസ്യമെന്നിങ്ങനെ
എവിടേയുമുള്ള കൊച്ചമ്മമാർക്കതിശയം
ഒടുവിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാനൊരുങ്ങിയാൽ
ഉടനെ ധരിക്കുമവർ 'ഇവൾ നുണച്ചി'   

പറയട്ടെ 'ഞാ'-നെന്റെ പിടിയിയിലുണ്ടെപ്പൊഴും
എന്റെ ഇച്ഛക്കൊത്ത് നിൽക്കുമെൻ സർവ്വവും   
എന്റെ വാക്കില്ലാതെ  നീങ്ങില്ല പാദം
ഞാനുറയ്ക്കാതൊന്നു   വളയുകില്ലധരം
ആടും നിതംബമെന്നാഗ്രഹം പോലെ

ഞാന,സാമാന്യ യായുള്ള   പെണ്ണ്
ഞാനൊരു പ്രത്യേകപ്പെട്ട  പെണ്ണ്  

ആരുമാശിക്കും പ്രസന്നഭാവത്തിൽ ഞാൻ
ആളുകൾക്കിടയിൽ തിളങ്ങും
ആർത്തിരമ്പുന്ന കൂട്ടങ്ങൾ
തേനീച്ചകൾ
ആണുങ്ങൾ ,
ചുറ്റും തിരക്കും
അവരന്റെ മുന്നിൽ നമിയ്ക്കും

എന്റെ കണ്ണാളും വെളിച്ചം
എന്റെ വെണ്‍പല്ലിൻ തിളക്കം
എന്നരക്കെട്ടിന്റെയോളം
എന്റെ കാൽവെയ്പ്പിന്റെ താളം
എന്ന് ഞാൻ കാരണം പറയും
ഞാന,സാമാന്യ യാം   പെണ്ണ്
ഞാനാണനന്യയായുള്ള പെണ്ണ് 

ആണുങ്ങൾപോലുമൊന്നതിശയിക്കും
ഇവളെന്തു പെണ്ണാണീ പ്പെണ്ണ്  !
ഏറെ ശ്രമിക്കുമവർ
എന്നാലുമാവില്ല
ഗൂഢമെന്നുള്ളിന്റെ നേര് കാണാൻ
സ്വയമേവ ഞാൻ വെളിപ്പെടുകിലോ
ഹാ കഷ്ടം !
ആരുകാണാൻ ?ആരുകേൾക്കാൻ!!

പറയും ഞാൻ കാരണം
എന്റെ പിൻ വടിവെന്നു  
ചിരിയിലെ വെയിലെന്നു
തുള്ളുന്ന മാറെന്ന്
ഉടയെന്ന്  നടയെന്ന്
ഞാനൊരു പെണ്ണ്
വേറിട്ട പെണ്ണ്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാശ്ചാര്യമാവും പെണ്ണ്   

കേട്ടുവോ കൂട്ടരേ ? കാര്യം തിരിഞ്ഞുവോ ?
എന്റെ തല കുനിയാത്തതെന്തെന്നതും
വിലകെട്ടു ഞാനൊന്നും മിണ്ടാത്തതും
നില വിട്ടു ശബ്ദ മൊന്നുയരാത്തതും??

എന്നെ നിങ്ങൾ കാണും
ഏറെയഭിമാനിയ്ക്കും .
എൻ കാൽമടമ്പടിച്ചെത്തമെന്ന്
അഴകുറ്റ മുടിയുടെയൊടിവാണെന്നു
മൃദുമൃദുലമെന്റെ കൈവെള്ളയെന്ന്
എന്റെ താലോലിപ്പിനാശയെന്ന്
എന്നെല്ലാം കാരണം ഞാൻ പറയും

എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ?
ഞാനൊരു പെണ്ണ്
ഞാനെന്ന പെണ്ണ്
ഞാൻ വിശേഷപ്പെട്ട പെണ്ണ്

Monday, June 30, 2014

വർണ്ണശാസ്ത്രം


വരണ്ട്
പുകഞ്ഞ്
ഇരുണ്ട്
കരിഞ്ഞ്ചുവന്ന്
വിളർത്ത്
മഞ്ഞിച്ചും
പച്ചച്ചും
പൂത്തും
കായ്ച്ചും കൊഴിഞ്ഞും
പഴുത്തും
പുഴുത്തും
നാറിയും
നീറിയും
എനിക്കൊത്ത്
മാറിമാറി
അത്രമേൽ
ഞാനാവുന്ന
ഓന്തേ !
 
എന്റെ വീടേ...

വിശ്വാസം

എന്നാലും ഉണ്ടാവും
കഴുകിക്കമഴ്ത്തിയ
കരിക്കലത്തിന്റെ വക്കുപറ്റി
ഒരൊറ്റ മുരിങ്ങയില.
അതുതന്നെ അധികം;
ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ
ഒറ്റയ്ക്കൂട്ടുമവൾ